Rabu, 27 April 2011

Simpul Pramuka

Salam Pramuka !!!
Simpul berbahan dasar dari tali pramuka. Tali ini digunakan untuk banyak hal, diantaranya :

 • Mengikat tiang
 • Menyambungkan tali
 • Untuk menarik dan mengangkat benda yang berbobot
 • Sebagai dasar dalam mendirikan tenda perkemahan

Di Pramuka juga mempunyai Ikatan-ikatan tali yang disebut SIMPUL , Simpul adalah hubungan tali dengan tali yang lain.
Diantaranya :
1. Simpul ujung tali
 • Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas

2. Simpul mati
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin

3. Simpul anyam
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering

4. Simpul anyam berganda
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah

5. Simpul erat
 • Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan

6. Simpul kembar
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin

7. Simpul kursi
 • Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan

8. Simpul penarik
 • Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar

9. Simpul laso

 • Gunanya untuk mengikat benda yang berbentuk lingkaran.

10. Ikatan pangkal
 • Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan.

11. Ikatan tiang
 • Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.

12. Ikatan jangkar

 • Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.


13. Ikatan tambat
 • Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.

14. Ikatan tarik
 • Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon.


15. Ikatan turki
 • Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher


Tidak ada komentar:

Posting Komentar